Team

Team

Organizers

Rahul Banker
Sneh Pandya
Namrata Brahmkshatriya
Prachi DurgeCore Committee

Hardip Patel
Aditya Patel
Dron Trivedi
Dhruv Apte
Gayatri DarjiHardik Mistry
Saad Attarwala
Chintan Shah
Kushal Dave
Tanvi ShahVolunteers

Adarsh Gupta
Akshay Ashok
Jainal Gosaliya
Akhil Kharva
Tejashree Mestry
Heta Shah
Dhruvil Thaker
Dhvanan Kotecha
Maharshi Dave
Jigish Dalal